Buna göre ilk oturum 1 Ağustos’ta, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise ikinci toplantı 8 Ağustos’ta yapılacak.
Olağanüstü genel kurulun ilk toplantısı üyelik ödentilerini yaparak genel kurula katılma hakkı kazanan üyeler ile 1 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’da Aksu Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 8 Ağustos Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.
GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2-Genel Kurul Divan Seçimi
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın Okunması
4- Yönetim ve Denetleme Kurulları Faaliyet Raporları, Gelir Gider Tablosunun Okunması ve Görüşülmesi
5- Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası
6- Dilek ve Temenniler
7- Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Denetleme Kurumlarının Seçimi
Kapanış