CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, iki yıl önce Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan dosyasında kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karara tepkisini yazılı bir açıklama ile dile getirdi.
Tığlı, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, iktidarın siyasi baskılarla hukuka ve adalete karşı güvensizliği, sarsıcı bir biçimde her geçen gün arttırdığına, tüm vatandaşlarımız gibi üzülerek tanıklık ettiğine dikkat çekerek, İktidar hegemonyasının yargının üzerinde bir müdahale aracına dönüştüğü sürece karşı halkımızın güvenini yeniden tesis edecek her çalışmaya, faaliyete samimiyetle destek verme kararlılığı taşımaktayız.” Dedi.
Rabia Naz Vatan ve şüpheli çocuk ölümleri için kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna yönelik, yargıya güvenin yeniden tesis edilebilmesi adına ve kamu vicdanını rahatlatacak bir başlangıç vazifesi göreceği için tüm vatandaşlar tarafından haklı bir beklenti oluştuğunu ifade eden Tığlı, “Komisyonun raporunu sunmasını müteakip savcılığın soruşturmaya yönelik takipsizlik kararı tamamıyla bir tesadüf olsa dahi kamuoyu vicdanını yaralayabilecek bir nitelik taşımaktadır. Çocuklarımızı korumak ülkemizde bu kadar zor olmamalı. Kamuoyunun bu kadar sorguladığı ve delillerle sabit olduğu halde, bu dosyaya takipsizlik kararı verilmesi, kamu vicdanını derinden yaralamıştır.”diye konuştu.

KOMİSYON RAPORU YARGI KARARIYLA KARIŞTIRILMAMALI

Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmalarının sonunda raporunu Meclis Başkanlığına sunduğunu belirten Tığlı, “Komisyon çalışmalarını eksikleriyle doğrularıyla, her üyenin farklı değerlendirmeleriyle yürütmüştür. Soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri ve yargı mercilerinin bu dosyada eksik kaldığı noktalar tartışılmış ne şekilde bir yol izlenmesinin daha sağlıklı olacağına yönelik fikirler ortaya konulmuştur. Fakat takdir edersiniz ki TBMM Araştırma Komisyonu bir yargı mercii görevi yürütmemekte çalışmaları ve önerileriyle bundan sonrasında yaşanacak benzer hadiselerin tekrarını önlemek üzere alınacak tedbirlere yönelik bir fikir ortaya koymaktadır. Rabiz Naz Vatan’ın ölümü üzerine aydınlatılamayan noktalar ve karanlıkta kalan kısımlar kamuoyu vicdanında kanayan bir yara olarak varlığını sürdürürken yargı merciinin komisyon raporunun ertesine denk gelen bir süreçte takipsizlik kararı vermesi TBMM’nin çalışmasını ve sonuçta ortaya çıkan önerilerini de gölgeleyecek bir tutum olarak rahatsız edici olmuştur. Yargı kararlarına siyasetin müdahalesi haklı olarak ne kadar tartışma konusu oluyorsa, Rabia Naz Vatan dosyası için takipsizlik kararı verilirken TBMM Araştırma Komisyonu Raporuna atıf yapılarak bir değerlendirme yapıldığı izlenimi verilmesine sebep olacak yaklaşımı da bu oranda tehlikeli ve endişe verici buluyorum. Yargı kararının TBMM iradesinin arkasına sığınılarak verildiği izlenimi, bağımsız yargı ve adalet mekanizmasının biraz daha güven kaybına neden olacaktır” açıklamasını yaptı.

Necati Tığlı
CHP Giresun Milletvekili